+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Naše prijímačkové testy

Prijímacie skúšky na 5-ročné štúdium v školskom roku 2022/2023

Testy

Kľúče správnych odpovedí

Prijímacie skúšky na 8-ročné štúdium v školskom roku 2022/2023

Testy

Kľúče správnych odpovedí

Prijímacie skúšky na 5-ročné štúdium v školskom roku 2021/2022

Testy

Kľúče správnych odpovedí

Prijímacie skúšky na 8-ročné štúdium v školskom roku 2021/2022

Testy

Kľúče správnych odpovedí

Prijímacie skúšky na 5-ročné štúdium v školskom roku 2020/2021

Testy

Kľúče správnych odpovedí

Prijímacie skúšky na 8-ročné štúdium v školskom roku 2020/2021

Testy

Kľúče správnych odpovedí