+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Projekt multimediálnej učebne

Vážení rodičia, partneri a priatelia našej školy,

 

Projekt vytvorenia novej multimediálnej učebne vznikol na základe niektorých konkrétnych súčasných potrieb školy.

 1. Obnova/modernizácia IT techniky, najmä počítačov  pre potrebu výučby informatiky, pretože v súčasnosti nespĺňajú základné technické požiadavky. 
 2. Zvýšené nároky kvalitného online spojenia kvôli súťažiam, organizovaniu diskusií, workshopov, prednášok alebo pre nás veľmi dôležité spojenie s našimi partnerským školami a organizáciami v zahraničí.
 3. Potreba vytvárania atraktívnych a moderných študijných priestorov, v ktorých by sa naši žiaci cítili príjemne a ktoré by zároveň podporili nové pedagogické postupy.

Preto by sme Vám radi predstavili touto cestou pripravenú vizualizáciu, ako by táto nová multimediálna učebňa mohla vyzerať. Pri cieľoch projektu novej mediálnej učebne dávame dôraz na multifunkčnosť. Chceme, aby sa učebňa dala využívať na viaceré účely ako výučba rôznych predmetov/seminárov, ale zároveň by to mohla byť menšia poslucháreň. Tomuto cieľu podriadime aj výber zariadenia a nábytku.  

Pre Vašu lepšiu predstavu sme taktiež pripravili súhrn stavebných a technických činností, ktoré je potrebné uskutočniť, aby sa tento nový moderný priestor stal skutočnosťou.

 • odstránenie starých povrchov podláh, stien a stropov (podlahová krytina, staré maľby a pod.)
 • demontáž starých rozvodov elektriny
 • nová zdvojená podlaha s inštalačnými krabicami
 •  vysprávky omietok a nové maľby
 •  grafické polepy stien
 • akustické riešenia (akustický strop, akustické stenové panely, záťažový koberec, dverné krídlo)
 • zatemňovacie (black-out) závesy na oknách
 • nový nábytok – typový (stohovateľné stoly a stoličky s výklopnými tabletmi, uzamykateľné odkladacie skrinky, soft-seating)
 • nový nábytok – atyp (nástenné police, učiteľská katedra, odkladacia skriňa na stohovateľný nábytok, kryty radiátorov)
 • nová posuvná magnetická tabuľa
 • nové premietacie plátno, roleta, s elektrickým motorom
 • nové vybavenie pre videokonferencie (projektor, kamery, mikrofóny fixné aj prenosné, ozvučenie, mixpult a pod.)
 • nové vybavenie výpočtovou technikou
 • nové elektroinštalácie
 • nové rozvody štrukturovanej kabeláže (káble, zásuvky, rack, aktívne sieťové prvky)
 • nové osvetľovacie telesá
Ako teda môžete podporiť tento projekt Vy?

 1. V prvom rade Vás chceme poprosiť o poukázanie dvoch percent v prospech nášho neinvestičného fondu EGJAK, n.f. Všetky prostriedky poukázané týmto spôsobom budú použité na realizáciu tohto zámeru. Ak si podávate daňové priznanie sami, vyplňte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov priamo v daňovom priznaní.

  Údaje o prijímateľovi:
  IČO: 312 56 414
  Obchodné meno: EGJAK, N.F.

   

  Ak ste zamestnanec, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré si môžete stiahnuť na stránke školy v časti Poplatky a príspevky. K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov, do 30. apríla 2022.

 2. Taktiež Vás chceme poprosiť o zváženie ďalšej priamej finančnej podpory tohto investičného plánu prostredníctvom účelového daru. Akýkoľvek sponzorský dar, ktorý poukážete na neinvestičný fond EGJAK, n.f., označte „multimediálna učebňa“. 
  Číslo účtu neinvestičného fondu EGJAK, n.f.: SK67 7500 0000 0040 2977 6249
Za podporu pri realizovaní tohto projektu Vám srdečne ďakujeme. Taktiež Vás budeme priebežne informovať o konkrétnych krokoch pri uskutočňovaní tohto zámeru. Veríme, že spoločným úsilím sa nám podarí dotiahnuť tento projekt do úspešného konca.