+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Aktualizačné vzdelávanie

Hodnotenie: Aktualizačné vzdelávanie v oblasti inkluzívneho vzdelávania a digitálnych zručností spracované na základe hodnotiaceho dotazníka

Vzdelávania sa zúčastnilo 45 pedagogických zamestnancov (ďalej PZ), ktorí vyplnili Hodnotiaci dotazník aktualizačného vzdelávania. Z jeho spracovania vyšli nasledujúce výsledky:

Približne 62% účastníkov vzdelávania (28 PZ) hodnotí obsah vzdelávania s ohľadom na obsah jednotlivých tém vzdelávania hodnotou 5, čiže slovným vyjadrením som úplne spokojný/-á. 33% (15 PZ) sa vyjadrilo, že je spokojných (hodnota 4) a 4% (2 PZ) sú skôr spokojné (hodnota 3).

Odborné vedomosti lektora/lektorky 84% (38 PZ) hodnotilo hodnotou 5, čiže slovným vyjadrením som úplne spokojný/-á. 13% (6 PZ) bolo spokojných (hodnota 4) a 2% (1 PZ) skôr spokojné (hodnota 3).

S použitými formami a metódami vzdelávania bolo úplne spokojných (hodnota 5) 49% účastníkov vzdelávania (22 PZ), spokojných (hodnota 4)  44% (20 PZ) a skôr spokojných (hodnota 3) 7% účastníkov (3 PZ).

42% účastníkov (19 PZ) bolo úplne spokojných (hodnota 5) s časovým harmonogramom vzdelávania, 47% (21 PZ) bolo spokojných (hodnota 4) a 11% (5 PZ) bolo skôr spokojných (hodnota 3). 

S využívaním digitálnych technológií pri vzdelávaní bolo úplne spokojných (hodnota 5) 44% účastníkov (20 PZ), spokojných (hodnota 4) bolo 44% účastníkov (20 PZ), skôr spokojných bolo 9% účastníkov (4 PZ) a skôr nespokojných 2% (1 PZ). V druhej časti hodnotiaceho dotazníka väčšina účastníkov hodnotila atmosféru vzdelávania ako pozitívnu a lektora/lektorku považovali za expertov v danom obsahu vzdelávania. Účastníci mali dostatočný priestor na prezentovanie vlastných poznatkov, skúseností, príp. zručností a nadobudnuté poznatky, skúsenosti a zručnosti považujú za využiteľné vo svojej pracovnej činnosti aj v ďalšom profesionálom rozvoji.