+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Kontakty

adresa školy

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského

Škultétyho 10

040 01 Košice

riaditeľ školy

Mgr. Martin Ilavský
telefón: 055 / 6815610
e-mail: martin.ilavsky@egjak.com

štatutárna zástupkyňa riaditeľa školy

Mgr. Milana Kocková
telefón: 055 / 6815612
e-mail: milana.kockova@egjak.com

zástupkyňa riaditeľa školy

JUDr. RNDr. Iveta Vargová
telefón : 055 / 6815612
e-mail : iveta.vargova@egjak.com

učitelia majú e-mailovú adresu v tvare meno.priezvisko@egjak.com

e-mail: egjak@egjak.com

telefónny kontakt

055 / 6815611 – sekretariát

055 / 6815614 – hospodárka, mzdárka

055 / 6815615 – výchovná poradkyňa, duchovný správca

055 / 6815627 – IT správca

055 / 6815628 – školská jedáleň

055 / 6815616 – vrátnica

055 / 6815622 – zborovňa

055 / 6815617 – kabinet HUV, VYV, ESV, ZBS

055 / 6815618  – kabinet FYZ

055 / 6815619 – kabinet MAT, GEO

055 / 6815620 – kabinet ANJ

055 / 6815621 – kabinet SJL, DEJ, NOS

055 / 6815623 – kabinet BIO, CHE

055 / 6815625 – kabinet TEV

055 / 6815626 – učebňa INF1

055 / 6815613 – učebňa INF2

055 / 6815629 – kabinet NEJ, FRJ

školský psychológ

Mgr. Lenka Miterková
telefón : 055 / 68 23 204
e-mail: miterkova@centrumke.sk