+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Ponuka krúžkov

Zoznam ponúkaných krúžkov 2021/2022

1. Príprava na maturitnú skúšku z ANJIng. Papcunová
2. Každodenná angličtina Ing. Papcunová
3. Krúžok Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu Mgr. Poláková
4. Krúžok divadelného diváka Mgr. Gumanová
5. Krúžok Cena René Anasoft LiteraMgr. Gumanová
6. Školský časopisMgr. Pacanovská
7. Nemecký jazyk pre PrímuMgr. Dzugasová
8. Chorusík (ročníky: P, S, T) Mgr. Csajková
9. Zborový spev (ročníky: Ka-Ok, I.-V.) Mgr. Csajková
10. Športový krúžok (volejbal, bedminton) (ročníky Ka-Ok, I.-V.) Mgr. Mičková
11. Kondičné posilňovanie (ročníky Ka-Ok, I.-V.) Mgr. Sova
12. Školský parlamentMgr. Kolárová
13. Veselá matematika  (P, Sk)Mgr. Stanová
14. Hravá matematika  (Sx, 2.roč)Mgr. Pavlíková
15. Zábavná matematika (2., 4., 5. roč)Mgr. Rozner
16. Matematika pre kvartuMgr. Jakabová
17. Matematika pre prvý ročníkMgr. Jakabová
18. Programovanie v Pythone Mgr. Sanislo
19. Robotika (všetky ročníky)Mgr. Rozner
20. Turistický krúžok (všetky ročníky)Mgr. Sanislo 
21. Fyzikálny krúžok Mgr. Lejková
22. Chemický krúžok RNDr. Podracká
23. Biologický krúžok Mgr. Turčeková
24. Krúžok prvej pomoci Mgr. Vodičková
25. EGJAK tímMgr. Kocka