+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Ponuka krúžkov

Zoznam ponúkaných krúžkov 2023/2024

1. Aplikovaná ekonómia I. Mgr. J. Šrenkelová
2. Aplikovaná ekonómia II. Mgr. M. Podubinská
3. EGJAK Tím Mgr. S. Kocka
4. Fight club Mgr. J. Vecan
5. Fyzikálny krúžok Mgr. E. Lejková
6. Chemický krúžok RNDr. G. Podracká
7. Krúžok divadelného diváka Mgr. A. Gumanová
8. Krúžok Cena René Anasoft Litera Mgr. A. Gumanová
9. Krúžok prvej pomoci Mgr. M. Vodičková 
10. Matematika hrou Mgr. L. Stanová
11. Potulky po Slovensku Mgr. L. Dzugasová
12. Právo na každý deň – Street Law I. Mgr. D. Füzesiová
13. Právo na každý deň – Street Law II. Mgr. J. Šrenkelová
14. Školský časopis Mgr. J. Pacanovská
15. Športový krúžok Mgr. L. Mičková
16. Testovanie C1 Ing. O. Papcunová
17. Turistický krúžok Mgr. M. Sanislo
18. Zábavná matematika Mgr. Ľ. Rozner
19. Zaujímavá matematika Mgr. Z. Jakabová
20. Zborový spev Mgr. A. Csajková