+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Učitelia a predmety

Vedenie školy

 • Mgr. Martin Ilavský

  riaditeľ školy

  telefón: 055 / 6815610

  e-mail: martin.ilavsky@egjak.com

  predmety: anglický jazyk, dejepis

 • Mgr. Milana Kocková

  štatutárna zástupkyňa riaditeľa školy

  telefón: 055 / 6815612

  e-mail: milana.kockova@egjak.com

  predmety: slovenský jazyk, dejepis

 • RNDr. Iveta Vargová

  zástupkyňa riaditeľa školy

  telefón: 055 / 6815612

  e-mail: iveta.vargova@egjak.com

  predmety: matematika, informatika

 • Mgr. Stanislav Kocka

  duchovný správca

  telefón: 055 / 6815615

  e-mail: stanislav.kocka@egjak.com

  predmety: náboženstvo


Pedagogický zbor

 • RNDr. Renáta Komariková, PhD.

  učiteľ, IT správca

  telefón: 055 / 6815627

  e-mail: renata.komarikova@egjak.com

  predmety: informatika, matematika

 • Mgr. Sylvia Dancáková

  výchovná poradkyňa

  telefón: 055 / 6815615

  e-mail: sylvia.dancakova@egjak.com

  predmety: dejepis, geografia

 • Mgr. Mária Birnsteinová

  učiteľka

  telefón: 055 / 6815622

  e-mail: maria.birnsteinova@egjak.com

  predmety: francúzsky jazyk

 • Mgr. Danica Füzesiová

  učiteľka

  telefón: 055 / 6815621

  e-mail: danica.fuzesiova@egjak.com

  predmety: slovenský jazyk, občianska náuka

 • RNDr. Monika Baronová

  učiteľka

  telefón: 055 / 6815623

  e-mail: monika.baronova@egjak.com

  predmety: biológia, chémia

 • Mgr. Alena Csajková

  učiteľka, dirigentka Chorus Comenianus

  telefón: 055 / 6815617

  e-mail: alena.csajkova@egjak.com

  predmety: umenie a kultúra, výtvarná výchova, hudobná výchova

 • Mgr. Zuzana Jakabová

  učiteľka

  telefón: 055 / 6815619

  e-mail: zuzana.jakabova@egjak.com

  predmety: matematika

 • Mgr. Diana Ganzarčíková

  učiteľka, vedúca predmetovej komisie anglického jazyka

  telefón: 055 / 6815622

  e-mail: diana.ganzarcikova@egjak.com

  predmety: anglický jazyk

 • Mgr. Bibiána Horná

  učiteľka

  telefón: 055 / 6815622

  e-mail: bibiana.horna@egjak.com

  predmety: anglický jazyk

 • Mgr. Peter Horný

  učiteľ

  telefón: 055 / 6815622

  e-mail: peter.horny@egjak.com

  predmety: anglický jazyk, biológia

 • Mgr. Christopher Jason Helton, PhD.

  učiteľ

  telefón: 055 / 6815620

  e-mail: christopher.helton@egjak.com

  predmety: anglický jazyk

 • Ing. Oľga Papcunová

  učiteľka

  telefón: 055 / 6815622

  e-mail: olga.papcunova@egjak.com

  predmety: anglický jazyk

 • PaedDr. Karol Sovári Soós

  učiteľ

  telefón: 055 / 6815620

  e-mail: karol.sovarisoos@egjak.com

  predmety: anglický jazyk, nemecký jazyk

 • Mgr. Emil Sova

  učiteľ

  telefón: 055 / 6815622

  e-mail: emil.sova@egjak.com

  predmety: anglický jazyk, telesná výchova

 • Ing. Lucia Michaleková, PhD.

  učiteľka

  telefón: 055 / 6815622

  e-mail: lucia.michalekova@egjak.com

  predmety: anglický jazyk

 • Mgr. Jana Poláková

  učiteľka

  telefón: 055 / 6815622

  e-mail: jana.polakova@egjak.com

  predmety: anglický jazyk

 • Mgr. Katarína Rybárová

  učiteľka

  telefón: 055 / 6815622

  e-mail: katarina.rybarova@egjak.com

  predmety: anglický jazyk, dejepis

 • Mgr. Adriana Saboviková, PhD.

  učiteľka

  telefón: 055 / 6815622

  e-mail: adriana.sabovikova@egjak.com

  predmety: anglický jazyk, geografia

 • Mgr. Elena Kolárová

  učiteľka

  telefón: 055 / 6815622

  e-mail: elena.kolarova@egjak.com

  predmety: francúzsky jazyk

 • Mgr. Lenka Dzugasová

  učiteľka
  telefón: 055 / 6815622
  e-mail: lenka.dzugasova@egjak.com
  predmety: nemecký jazyk

 • Mgr. Zuzana Oravcová

  učiteľka
  telefón: 055 / 6815622
  e-mail: zuzana.oravcova@egjak.com
  predmety: biológia, matematika

 • Mgr. Lenka Stanová

  učiteľka
  telefón: 055 / 6815619
  e-mail: lenka.stanova@egjak.com
  predmety: chémia, matematika

 • Mgr. Eva Lejková

  učiteľka

  telefón: 055 / 6815618

  e-mail: eva.lejkova@egjak.com

  predmety: fyzika, matematika

 • RNDr. Gabriela Podracká

  učiteľka

  telefón: 055 / 6815618

  e-mail: gabriela.podracka@egjak.com

  predmety: fyzika, chémia

 • Mgr. Libuše Mičková

  učiteľka

  telefón: 055 / 6815625

  e-mail: libuse.mickova@egjak.com

  predmety: telesná a športová výchova

 • Mgr. Ľudovít Rozner

  učiteľ

  telefón: 055 / 6815625

  e-mail: ludovit.rozner@egjak.com

  predmety: biológia, matematika, informatika

 • Mgr. Michal Sanislo

  učiteľ

  telefón: 055 / 6815626

  e-mail: michal.sanislo@egjak.com

  predmety: fyzika, informatika

 • Mgr. Jana Šrenkelová

  učiteľka

  telefón: 055 / 6815621

  e-mail: jana.srenkelova@egjak.com

  predmety: občianska náuka

 • Mgr. Mária Lakatošová

  učiteľka

  telefón: 055 / 6815621

  e-mail: maria.lakatosova@egjak.com

  predmety: slovenský jazyk, občianska náuka

 • Mgr. Jana Pacanovská

  učiteľka
  telefón: 055 / 6815622
  e-mail: jana.pacanovska@egjak.com
  predmety: slovenský jazyk

 • Mgr. Hedviga Turčeková

  učiteľka

  telefón: 055 / 6815623

  e-mail: hedviga.turcekova@egjak.com

  predmety: biológia, chémia

 • Mgr. Marcela Vodičková

  učiteľka

  telefón: 055 / 6815623

  e-mail: marcela.vodickova@egjak.com

  predmety: biológia, chémia

 • Mgr. Andrea Gumanová

  učiteľka
  telefón: 055 / 6815622
  e-mail: andrea.gumanova@egjak.com
  predmety: slovenský jazyk

 • Mgr. Lívia Vargovčáková

  učiteľka

  telefón: 055 / 6815625

  e-mail: livia.vargovcakova@egjak.com

  predmety: telesná a športová výchova

 • RNDr. Valéria Kocurová

  učiteľka

  telefón: 055 / 6815622

  e-mail: valeria.kocurova@egjak.com

  predmety: matematika

 • Mgr. Kristína Makóová

  učiteľka

  telefón: 055 / 6815622

  e-mail: kristina.makoova@egjak.com

  predmety: anglický jazyk

 • Mgr. Maroš Melichárek, PhD.

  učiteľ

  telefón: 055 / 6815620

  e-mail: maros.melicharek@egjak.com

  predmety: anglický jazyk

 • ThDr. Magdaléna Činčurová Ševčíková, PhD.

  učiteľka

  telefón: 055 / 6815622

  e-mail: magdalena.sevcikova@egjak.com

  predmety: anglický jazyk, náboženstvo

 • Mgr. Jarmila Šimonová

  učiteľka

  telefón: 055 / 6815622

  e-mail: jarmila.simonova@egjak.com

  predmety: anglický jazyk