+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Učitelia a predmety

Vedenie školy

 • Mgr. Martin Ilavský

  riaditeľ školy
  telefón: 055 / 6815610
  e-mail: martin.ilavsky(at)egjak.com
  predmety: anglický jazyk

 • Mgr. Milana Kocková

  štatutárna zástupkyňa riaditeľa školy
  telefón: 055 / 6815612
  e-mail: milana.kockova(at)egjak.com
  predmety: slovenský jazyk, dejepis

 • JUDr. RNDr. Iveta Vargová

  zástupkyňa riaditeľa školy
  telefón: 055 / 6815612
  e-mail: iveta.vargova(at)egjak.com
  predmety: matematika

 • Mgr. Stanislav Kocka

  duchovný správca
  telefón: 055 / 6815615
  e-mail: stanislav.kocka(at)egjak.com
  predmety: náboženstvo


Pedagogický zbor

 • RNDr. Renáta Komariková, PhD.

  učiteľ, IT správca

  telefón: 055 / 6815627

  e-mail: renata.komarikova(at)egjak.com

  predmety: informatika

 • Mgr. Sylvia Dancáková

  výchovná poradkyňa
  telefón: 055 / 6815615
  e-mail: sylvia.dancakova(at)egjak.com
  predmety: dejepis, geografia

 • Mgr. Mária Birnsteinová

  učiteľka
  telefón: 055 / 6815622
  e-mail: maria.birnsteinova(at)egjak.com
  predmety: francúzsky jazyk

 • Mgr. Danica Füzesiová

  učiteľka
  telefón: 055 / 6815621
  e-mail: danica.fuzesiova(at)egjak.com
  predmety: slovenský jazyk, občianska náuka

 • RNDr. Monika Baronová

  učiteľka
  telefón: 055 / 6815623
  e-mail: monika.baronova(at)egjak.com
  predmety: biológia

 • Mgr. Alena Csajková

  učiteľka, dirigentka Chorus Comenianus
  telefón: 055 / 6815617
  e-mail: alena.csajkova(at)egjak.com
  predmety: umenie a kultúra, výtvarná výchova, hudobná výchova

 • Mgr. Zuzana Jakabová

  učiteľka
  telefón: 055 / 6815619
  e-mail: zuzana.jakabova(at)egjak.com
  predmety: matematika

 • Mgr. Bibiána Horná

  učiteľka
  telefón: 055 / 6815622
  e-mail: bibiana.horna(at)egjak.com
  predmety: anglický jazyk

 • Mgr. Peter Horný

  učiteľ
  telefón: 055 / 6815622
  e-mail: peter.horny(at)egjak.com
  predmety: anglický jazyk, biológia

 • Mgr. Christopher Jason Helton, PhD.

  učiteľ
  telefón: 055 / 6815620
  e-mail: christopher.helton(at)egjak.com
  predmety: anglický jazyk

 • Ing. Oľga Papcunová

  učiteľka
  telefón: 055 / 6815622
  e-mail: olga.papcunova(at)egjak.com
  predmety: anglický jazyk

 • PaedDr. Karol Sovári Soós

  učiteľ
  telefón: 055 / 6815620
  e-mail: karol.sovarisoos(at)egjak.com
  predmety: anglický jazyk, nemecký jazyk

 • Mgr. Emil Sova

  učiteľ
  telefón: 055 / 6815622
  e-mail: emil.sova(at)egjak.com
  predmety: anglický jazyk, telesná a športová výchova

 • Ing. Lucia Michaleková, PhD.

  učiteľka
  telefón: 055 / 6815622
  e-mail: lucia.michalekova(at)egjak.com
  predmety: anglický jazyk

 • Mgr. Jana Poláková

  učiteľka
  telefón: 055 / 6815621
  e-mail: jana.polakova(at)egjak.com
  predmety: anglický jazyk, geografia

 • Mgr. Katarína Rybárová

  učiteľka
  telefón: 055 / 6815622
  e-mail: katarina.rybarova(at)egjak.com
  predmety: anglický jazyk, dejepis

 • Mgr. Adriana Saboviková, PhD.

  učiteľka
  telefón: 055 / 6815619
  e-mail: adriana.sabovikova(at)egjak.com
  predmety: anglický jazyk, geografia

 • Mgr. Elena Kolárová

  učiteľka
  telefón: 055 / 6815622
  e-mail: elena.kolarova(at)egjak.com
  predmety: francúzsky jazyk, dejepis

 • Mgr. Lenka Dzugasová

  učiteľka
  telefón: 055 / 6815622
  e-mail: lenka.dzugasova(at)egjak.com
  predmety: nemecký jazyk

 • Mgr. Zuzana Oravcová

  učiteľka
  telefón: 055 / 6815622
  e-mail: zuzana.oravcova(at)egjak.com
  predmety: biológia, matematika

 • Mgr. Lenka Stanová

  učiteľka
  telefón: 055 / 6815619
  e-mail: lenka.stanova(at)egjak.com
  predmety: chémia, matematika, telesná a športová výchova

 • Mgr. Eva Lejková

  učiteľka
  telefón: 055 / 6815618
  e-mail: eva.lejkova(at)egjak.com
  predmety: fyzika

 • RNDr. Gabriela Podracká

  učiteľka
  telefón: 055 / 6815618
  e-mail: gabriela.podracka(at)egjak.com
  predmety: fyzika, chémia

 • Mgr. Libuše Mičková

  učiteľka
  telefón: 055 / 6815625
  e-mail: libuse.mickova(at)egjak.com
  predmety: telesná a športová výchova

 • Mgr. Ľudovít Rozner

  učiteľ
  telefón: 055 / 6815625
  e-mail: ludovit.rozner(at)egjak.com
  predmety: biológia, matematika, informatika

 • Mgr. Michal Sanislo

  učiteľ
  telefón: 055 / 6815626
  e-mail: michal.sanislo(at)egjak.com
  predmety: fyzika, informatika

 • Mgr. Jana Šrenkelová

  učiteľka
  telefón: 055 / 6815621
  e-mail: jana.srenkelova(at)egjak.com
  predmety: občianska náuka

 • Mgr. Mária Podubinská

  učiteľka
  telefón: 055 / 6815621
  e-mail: maria.lakatosova(at)egjak.com
  predmety: slovenský jazyk

 • Mgr. Jana Pacanovská

  učiteľka
  telefón: 055 / 6815622
  e-mail: jana.pacanovska(at)egjak.com
  predmety: slovenský jazyk

 • Mgr. Hedviga Turčeková

  učiteľka
  telefón: 055 / 6815623
  e-mail: hedviga.turcekova(at)egjak.com
  predmety: biológia, chémia

 • Mgr. Marcela Vodičková

  učiteľka
  telefón: 055 / 6815623
  e-mail: marcela.vodickova(at)egjak.com
  predmety: biológia, chémia

 • Mgr. Andrea Gumanová

  učiteľka
  telefón: 055 / 6815622
  e-mail: andrea.gumanova(at)egjak.com
  predmety: slovenský jazyk

 • RNDr. Valéria Kocurová

  učiteľka

  telefón: 055 / 6815622

  e-mail: valeria.kocurova(at)egjak.com

  predmety: matematika

 • Mgr. Maroš Melichárek, PhD.

  učiteľ

  telefón: 055 / 6815620

  e-mail: maros.melicharek(at)egjak.com

  predmety: dejepis

 • ThDr. Magdaléna Činčurová Ševčíková, PhD.

  učiteľka

  telefón: 055 / 6815622

  e-mail: magdalena.sevcikova(at)egjak.com

  predmety: anglický jazyk, náboženstvo

 • Mgr. Jarmila Šimonová

  učiteľka

  telefón: 055 / 6815622

  e-mail: jarmila.simonova(at)egjak.com

  predmety: anglický jazyk, dejepis

 • Mgr. Jana Helfenová

  učiteľka

  telefón: 055 / 6815623

  e-mail: jana.helfenova(at)egjak.com

  predmety: biológia, chémia

 • Mgr. Anna Maďarová

  učiteľ

  telefón: 055 / 6815622

  e-mail: anna.madarova(at)egjak.com

  predmety: anglický jazyk, matematika

 • Mgr. Lea Linerová

  učiteľ

  telefón: 055 / 6815622

  e-mail: lea.linerova(at)egjak.com

  predmety: anglický jazyk

 • Nancy Lynne Metcalfe

  lektor

  telefón: 055 / 6815620

  e-mail: nancy.metcalfe(at)egjak.com

  predmety: anglický jazyk

 • Mgr. Ján Vecan

  učiteľ

  telefón: 055 / 6815625

  e-mail: jan.vecan(at)egjak.com

  predmety: telesná a športová výchova

 • Hannah Benka

  lektor

  telefón: 055 / 6815620

  e-mail: hannah.benka(at)egjak.com

  predmety: anglický jazyk