+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Naši žiaci


Príma


Triedny učiteľ: Mgr. Hedviga Turčeková


Sekunda


Triedny učiteľ: Mgr. Lenka Dzugasová


Tercia


Triedny učiteľ: Mgr. Elena Kolárová


Kvarta


Triedny učiteľ: Mgr. Marcela Vodičková


Kvinta


Triedny učiteľ: Mgr. Jana Poláková


Sexta


Triedny učiteľ: PaedDr. Karol Sovári Soós


Septima


Triedny učiteľ: Mgr. Martin Ilavský


Oktáva


Triedny učiteľ: PaedDr. Iveta Prezbruchá


I.A


Triedny učiteľ: Mgr. Beáta Pavlíková


I.B


Triedny učiteľ: Mgr. Emil Sova


I.C


Triedny učiteľ: Mgr. Peter Horný


II.A


Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Gumanová


II.B


Triedny učiteľ: Mgr. Mária Birnsteinová


III.A


Triedny učiteľ: Mgr. Danica Füzesiová


III.B


Triedny učiteľ: Mgr. Alena Csajková


IV.A


Triedny učiteľ: Ing. Oľga Papcunová


IV.B


Triedny učiteľ: Mgr. Libuše Mičková


V.A


Triedny učiteľ: Mgr. Milana Kocková


V.B


Triedny učiteľ: RNDr. Gabriela Podracká