+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Naši žiaci

Príma

Triedny učiteľ: Mgr. Bibiána Horná

Sekunda

Triedny učiteľ: Mgr. Lenka Stanová

Tercia

Triedny učiteľ: Mgr. Hedviga Turčeková

Kvarta


Triedny učiteľ: Mgr. Lenka Dzugasová

Kvinta

Triedny učiteľ: Mgr. Jana Helfenová

Sexta

Triedny učiteľ: Mgr. Marcela Vodičková

Septima

Triedny učiteľ: Mgr. Jana Poláková

Oktáva

Triedny učiteľ: PaedDr. Karol Sovári Soós

I.A

Triedny učiteľ: Mgr. Jana Šrenkelová

I.B

Triedny učiteľ: Mgr. Mária Lakatošová

II.A

Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Oravcová

II.B

Triedny učiteľ: Mgr. Jana Pacanovská

III.A

Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Jakabová

III.B

Triedny učiteľ: Mgr. Emil Sova

III.C

Triedny učiteľ: Mgr. Peter Horný

IV.A

Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Gumanová

IV.B

Triedny učiteľ: Mgr. Mária Birnsteinová

V.A

Triedny učiteľ: Mgr. Danica Füzesiová

V.B

Triedny učiteľ: Mgr. Alena Csajková