+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Naši žiaci


Sekunda


Triedny učiteľ: Mgr. Hedviga Turčeková


Tercia


Triedny učiteľ: Mgr. Lenka Dzugasová


Kvarta


Triedny učiteľ: Mgr. Elena Kolárová


Kvinta


Triedny učiteľ: Mgr. Marcela Vodičková


Sexta


Triedny učiteľ: Mgr. Jana Poláková


Septima


Triedny učiteľ: PaedDr. Karol Sovári Soós


Oktáva


Triedny učiteľ: Mgr. Martin Ilavský

II.A


Triedny učiteľ: Mgr. Beáta Pavlíková


II.B


Triedny učiteľ: Mgr. Emil Sova


II.C


Triedny učiteľ: Mgr. Peter Horný


III.A


Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Gumanová


III.B


Triedny učiteľ: Mgr. Mária Birnsteinová


IV.A


Triedny učiteľ: Mgr. Danica Füzesiová


IV.B


Triedny učiteľ: Mgr. Alena Csajková


V.A


Triedny učiteľ: Ing. Oľga Papcunová


V.B


Triedny učiteľ: Mgr. Libuše Mičková