+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Naši žiaci

Príma

Triedny učiteľ: Mgr. Elena Kolárová

Sekunda

Triedny učiteľ: Mgr. Bibiána Horná

Tercia

Triedny učiteľ: Mgr. Lenka Stanová

Kvarta

Triedny učiteľ: Mgr. Hedviga Turčeková

Kvinta

Triedny učiteľ: Ing. Lucia Michaleková, PhD.

Sexta

Triedny učiteľ: Mgr. Jana Helfenová

Septima

Triedny učiteľ: Mgr. Marcela Vodičková

Oktáva

Triedny učiteľ: Mgr. Jana Poláková

I.A

Triedny učiteľ: Mgr. Danica Füzesiová

I.B

Triedny učiteľ: Mgr. Alena Csajková

II.A

Triedny učiteľ: Mgr. Jana Šrenkelová

II.B

Triedny učiteľ: Mgr. Mária Lakatošová

III.A

Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Oravcová

III.B

Triedny učiteľ: Mgr. Jana Pacanovská

IV.A

Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Jakabová

IV.B

Triedny učiteľ: Mgr. Emil Sova

IV.C

Triedny učiteľ: Mgr. Peter Horný

V.A

Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Gumanová

V.B

Triedny učiteľ: Mgr. Mária Birnsteinová