+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Školský parlament

Členovia školského parlamentu

predseda – Petra Kukuruďová (3.A)

podpredseda – Terérzia Hlatká (4.B)

tajomník – Ella Sofia Smolová (2.B)

Leonardo Sinay (T)

Alexandra Polanová (Ka)

Lukáš Szabados (Ki)

Patrik Beck (Sx)

David Polan (Sx)

Šimon Stano (Sx)

Chartlota Uhrinová (Sx)

Tomáš Ragan (Sp)

Adam Marinčák (1.A)

Thomas Pampurik (2.A)

Kristína Kolárová (3.B) 

Le Ngoc Kieu Anh (3.B)

Zodpovedný pedagóg – Mgr. Elena Kolárová

Štatút Školského parlamentu

Instagramový profil ŽSR – @egjak_official

Zápisnice: