+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Školský parlament

Členovia školského parlamentu

predseda – Petra Kukuruďová (3.A)

podpredseda – Terézia Hlatká (4.B)

tajomník – Ella Sofia Smolová (2.B)

Leonardo Sinay (T)
Alexandra Polanová (Ka)
Lukáš Szabados (Ki)
Patrik Beck (Sx)
David Polan (Sx)
Šimon Stano (Sx)
Charlota Uhrinová (Sx)
Tomáš Ragan (Sp)
Adam Marinčák (1.A)
Thomas Pampurik (2.A)
Kristína Kolárová (3.B) 
Le Ngoc Kieu Anh (3.B)

Zodpovedný pedagóg – Mgr. Elena Kolárová

Štatút Školského parlamentu

Plán práce Školského parlamentu pre školský rok 2023/2024

Výber aktivít školského parlamentu

Instagramový profil ŠP – Instagram – školského parlamentu

TikTok profil ŠPTikTok-školského parlamentu

Zápisnice: