+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Školský parlament

Členovia školského parlamentu

predseda – Lukáš Vojtko (2.B)

podpredseda – Charlota Uhrinová (Ki)

tajomníčka – Emma Mosná (Sp)

zapisovateľka – Petra Kukuruďová (2.A)

Leonardo Sinay (Sk)

David Polan (Ki)

Samuel Beck (Sx)

Michal Ferenc (Ok)

Thomas Pampurik (1.A)

Ella Sofia Smolová (1.B) 

Noemi Semková (4.B)

Sofia Ostapuk (4.B)

Jerguš Halčák (5.A)

Sofia Majcherová (5.A)

Jakub Barila (5.B)

Zodpovedný pedagóg – Mgr. Elena Kolárová

Štatút Školského parlamentu

Instagramový profil ŽSR – @egjak_official

Zápisnice: