+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Street Law

V spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach sa naši žiaci spolu so svojimi vyučujúcimi (Mgr. Šrenkelová, Mgr. Füzesiová) zapojili do vzdelávacieho programu Street Law/Právo na každý deň. Tento program je zameraný na šírenie právnych poznatkov, ktoré potrebujú ľudia v každodennom živote. Právo sa vyučuje interaktívnymi metódami, ako je hranie rolí (sudcu, obhajcu, žalobcu), riešenie prípadových štúdií, vedenie diskusie na kontroverzné témy v spoločnosti.

Právo na každý deň učí žiakov zapojených do programu o práve, právnom systéme a o základných princípoch a hodnotách, na ktorých spočíva ústavná demokracia. Žiaci v spolupráci so študentmi práva riešia prípady, diskutujú o práve – aké podľa nich je a aké by malo byť, navštevujú súdne siene a stretávajú sa s predstaviteľmi rôznych inštitúcií. Zaoberajú sa témami, ako sú ľudské práva, riešenie konfliktov, policajné postupy a súdne procesy.

Právo na každý deň pomáha získavať zručnosti dôležité pre život. Použitie interaktívnych postupov pomáha nachádzať rôzne riešenia problémov, hodnotiť alternatívy a ich dôsledky, získať nové pohľady a kriticky myslieť.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa STREET LAW kontaktujte:

Mgr. Jana Šrenkelová

Mgr. Danica Füzesiová