+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Aplikovaná ekonómia

Program Aplikovaná ekonómia, do ktorého sa zapojila naša škola, je zastrešovaný organizáciou Junior Achievement Slovensko. Ide o vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Študentom umožňuje okúsiť podnikateľské prostredie, získavať praktické skúsenosti a zručnosti, tak aby sa rozvíjali ich vzdelávacie, komunikačné a personálne kompetencie.

V rámci tohto programu si študenti osvojujú teoretické vedomosti prostredníctvom interaktívnej online Učebnice ekonómie a podnikania, ktorá pomáha študentom pochopiť základné princípy ekonómie a hodnoty voľného trhu. Po zvládnutí záverečného testu študenti získajú certifikát.

Absolvovaním tohto vzdelávacieho programu majú študenti možnosť osvojiť si teoretické vedomosti priamo v praxi. V spolupráci s pedagógmi a konzultantom zakladajú študentskú firmu, simulujú akciovú spoločnosť a musia prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu, vlastnú činnosť až po likvidáciu firmy a rozdelenie zisku ku koncu školského roka. Samotná firma nie je fiktívnou záležitosťou, študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby. Vďaka tejto praktickej skúsenosti sa študenti učia nielen ekonómiu, ale aj byť zodpovednými, vedieť sa rozhodovať a viesť firmu.