+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Chorus Comenianus

Školský rok 1996-97 – založenie speváckeho zboru bolo malou iskierkou nádeje, ktorá sa s Božou pomocou stala na našej škole tradíciou a súčasťou školských aktivít. Spevácky zbor založila na podnet prvého riaditeľa školy Mgr. Jána Kuncu Mgr. Alena Csajková (Popovičová), ktorá je dodnes jeho dirigentkou. Zborový spev na našej škole patrí do kategórie nepovinných predmetov a krúžkovej činnosti. Je ťažké upútať mladého človeka, aby vytrvalo a pravidelne chodil na skúšky a venoval sa hudbe, ktorá sa podstatne líši od „hitovej“ produkcie, ktorá vládne vo svete tejto vekovej kategórii mladých ľudí.

Vekový priemer reprezentačného zboru sa pohybuje od 12 do 20 rokov. Okrem veľkého zboru existuje aj tzv. Malý zbor – „Chorusík“, ktorý je prípravkou pre veľký, už kvalitnejší zbor.

Budovanie členskej základne bolo ťažké, začínalo sa s pätnástimi členmi a dvoma chlapcami. Za nácvikmi sa skrýva veľa hodín strávených na skúškach a sústredeniach, kde sa musí každý zmobilizovať a trpezlivo skúšať, aby bolo možné sa prezentovať na vystúpeniach.    Začalo sa jednoduchými dvojhlasmi. Najčastejšia metóda nácviku piesní je uvedomelá – vokálna intonácia, veď polovica spevákov nepozná noty, učia sa len podľa sluchu. Notový zápis je spevákom ukazovateľom pre orientáciu v skladbe. Nie je ľahké získať notový materiál, ktorý by sa páčil deťom a zaujal aj poslucháčov.

Jedno z prvých vystúpení bolo pre nás úspešné, pretože hneď po jeho skončení nám bol (jednou „fanúšičkou“) podarovaný nový klavír, ktorý už niekoľko rokov využívame na skúškach. Čím viac vystúpení sme absolvovali, tým viac členov sa k nám pridávalo a dokonca sama, dobrovoľne nás vo svojom voľnom čase niekoľko rokov sprevádzala na klavíri Zuzana Hrušková – Hozová. Súčasnou zborovou klavíristkou je naša žiačka Martina Chytráčková.

Opornými bodmi našich vystúpení sa stali pravidelné podujatia v našom meste. Vianočné koncerty a Košický festival sakrálneho umenia. Vianočný koncert, ktorý sa pravidelne koná v Evanjelickom kostole na Mlynskej ulici je už tradične vyvrcholením roka, kde zbor spieva väčšiu časť svojho vianočného a kmeňového repertoáru. Pozývame si hostí, ako je pán František Balún – bývalý riaditeľ opery ŠD v Košiciach, Andy Ďurica – začínajúci spevák, víťaz autorskej súťaže Košický zlatý poklad z roku 2001 a bývalý člen školského spevokolu, Jožko Bryndzák – študent Pražskej VŠAMU a bývalá študentka a sólistka Jarmila Plesková, ktorá svojím hlasom vedela vždy potešiť, osloviť a upútať, Slávka Polončáková – víťazka autorskej súťaže US STEEL Talent Night z roku 2003 a Tatiana Bartošiová.

Máme už aj svoje sólistky, ktoré majú na vystúpeniach vždy veľký úspech, napr. Barbara Janovčíková, Barbora Füzesiová. Je pekné vidieť, ako každoročne stúpa účasť poslucháčov, priaznivcov a rodičov, ktorí vždy vedia vytvoriť nádhernú atmosféru, v ktorej cítiť lásku, nadšenie, vzájomné zblíženie a Božiu milosť. Teší nás, že bývalí členovia zboru chodia nielen počúvať a tým podporovať svojich nasledovníkov, ale niektorí ešte aktívne spievajú v zbore. Vianoce, to sú aj koncertné zájazdy. Dvakrát spevokol potešil aj ľudí v Čechách v rámci spolupráce okresov Košice – okolie a Brno – venkov (šk. rok 2000 – 2001 a 2001 – 2002). V šk. roku 2002/2003 sme vystupovali na Vianoce v Prešove a Bardejove.  

Väčšie vystúpenia, na ktoré sme hrdí aj ako škola, bolo pozvanie na celoslovenský Evanjelický festival v Žiline, kde mal spevokol samostatný vstup. V šk. roku 2001/2002 sme pri príležitosti Dňa reformácie za účasti prezidenta republiky a vyslanca pre EÚ Erika van den Lindena spievali v priestoroch Slovenského rozhlasu v Bratislave na podujatí LUX IN TENEBRIS (Svetlo v temnotách), 31.3.2004 pri príležitosti vstupu Slovenska do EÚ sme spievali na slávnostných ekumenických Bohoslužbách TE DEUM v Bratislave. 7. mája 2001 dostal spevokol ocenenie Cenu mesta Košice za šírenie dobrého mena doma i v zahraničí, za umeleckú činnosť a zachovávanie kultúrneho bohatstva, za upevňovanie ekumenického života v meste i mimo neho, za duchovné obohacovanie, za vedenie mladej generácie k zachovávaniu tradícií.

Je ešte mnoho vystúpení, ktoré boli zaujímavé, ale nemožno ich vymenovať všetky. Sú to chvíle napätia, ktoré sa striedajú so strachom z vystúpenia a následne s radosťou, ktorá príde po ňom. Sú to chvíle odriekania, keď tí ostatní študenti majú už voľný víkend, alebo idú na prázdniny a spevokol ide reprezentovať alebo nacvičovať. Sú to chvíle spoločných zážitkov z ciest a návratov domov, niekedy aj v nočných hodinách, takže chceme veľmi pekne poďakovať všetkým rodičom za ich trpezlivosť, vytrvalosť a finančnú podporu, ktorá je vždy veľkým problémom, pretože cestovať s 80- členným telesom je veľmi nákladné.

Ďakujeme za finančné príspevky, pomocou ktorých sme sa mohli zúčastniť a vystupovať už niekoľkokrát v rámci Kultúrneho leta na Makarskej riviére v Chorvátsku, kde mal zbor obrovský úspech (2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011). Osobitná vďaka patrí bývalej riaditeľke školy Mgr. Valérii Butkovičovej, ktorá počas svojho funkčného obdobia vytvárala výborné podmienky pre činnosť tohto pre stredné školy nie typického speváckeho telesa. Súčasný riaditeľ školy Ing. Jozef Krištan je tiež veľkým podporovateľom zboru Chorus Comenianus a vytvára tie najlepšie podmienky pre jeho prácu a prezentáciu.  

https://youtube.com/watch?v=CUNLnINC5Ic

https://youtube.com/watch?v=PQNYicPUPIs%3Frel%3D0