+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Informácie pre prijatých žiakov
do 1. ročníka bilingválneho štúdia
v školskom roku 2023/2024
VSTÚPTE
VSTÚPTE Oznámenie výsledkov prijímacích skúšok
do 1.ročníka bilingválneho štúdia
v školskom roku 2023/2024
VSTÚPTE
VSTÚPTE Oznámenie výsledkov prijímacích skúšok
do 1.ročníka bilingválneho štúdia
v školskom roku 2023/2024
VSTÚPTE
VSTÚPTE

Aktuálne

OZNAMY