+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Dobročinnosť EG JAK

Projekt “Dobročinnosť EG JAK” podporuje v žiakoch vedomie užitočnosti pomoci a angažovanosti v prospech iných (ľudí, zvierat, prírody). Zámerom výchovných predmetov školy je okrem iného rozvíjať v žiakoch schopnosť vnímať potreby svojho okolia (starí ľudia, chorí ľudia, deti, zvieratá, príroda a životné prostredie, marginalizované skupiny), ktoré žiak považuje za osobné dôležité, a v spoločnosti sa im nevenuje požadovaná pozornosť. Žiak zároveň pomáha vlastnou dobročinnou prácou a učí sa vidieť hodnotu nezištnej finančne nehonorovanej pomoci.

Projekt je určený žiakom stredoškolského veku (Kvinta – Oktáva, 1. – 5. ročník).