+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy zriaďovateľa, rodičov, pedagógov, žiakov a ostatných zamestnancov školy v oblasti evanjelickej a.v. výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy z pohľadu školskej problematiky.

Zoznam členov rady školy zvolených v októbri 2021:

1.    Mgr. Elena Kolárová – predseda – zástupca pedagog. prac. školy

2.    Ing. Daniel Kobyľan – podpredseda – zástupca rodičov

3.    Ing. Matúš Dudáš – delegovaný zástupca zriaďovateľa

4.    PaedDr. Dušan Havrila – delegovaný zástupca zriaďovateľa

5.  Mgr. Ondrej Kolárovský – delegovaný zástupca zriaďovateľa

6.    Bc. Iveta Kuchárová – zástupca nepedagog. pracovníkov školy

7.    Petra Kukuruďová – zástupca žiakov

8.    Mgr. Samuel Linkesch – delegovaný zástupca zriaďovateľa

9.  MUDr. Peter Polan, PhD., MPH – zástupca rodičov

10.  PaedDr. Karol Sovári Soós – zástupca pedagog. prac. školy

11.  Bc. Jarmila Šárköziová zástupca rodičov

Zápisnice zo zasadnutia Rady školy: