+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Euroscola

Navštíviť Európsky parlament v jeho sídle v Štrasburgu je snom každého európskeho občana. Program Euroscola je jednou z významných aktivít Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Euroscola je vzdelávací program pre študentov stredných škôl vo veku od 16 do 18 rokov, ktorý inicioval Európsky parlament s cieľom priblížiť aktivity tejto európskej inštitúcie mladým ľuďom. Študenti majú možnosť nadobudnúť informácie a prehľad o reálnom fungovaní európskych inštitúcií a dopade ich rozhodovacích právomocí na krajiny a občanov Európskej únie. V rámci programu majú šancu stretnúť sa s poslancami Európskeho parlamentu, poslancami NR SR, poslancami regionálnej a miestnej samosprávy ako aj inými zaujímavými osobnosťami. V neposlednom rade, nadobudnú širšie vedomosti o témach, ktorými sa Európsky parlament zaoberá a na ktoré má parlament legislatívny vplyv.

Hodnotiace kritéria programu Euroscola umožnia žiakom nadobudnúť skúsenosti v oblasti kontaktu s rôznymi médiami (rozhlas, televízia, tlač) a tým podporiť ich komunikačné, prezentačné zručnosti. Pri realizovaní zadaných tém sa rozvíja kreativita žiakov, apeluje sa na inovatívne prístupy spracovania problematík a podporuje sa u žiakov kritické myslenie.

Program Euroscola považujeme preto za kľúčový v rozvoji študentov mimo vyučovacieho procesu. Absolvovaním programu žiaci nadobudnú neoceniteľné praktické skúsenosti, ktoré im môžu pomôcť pri výbere profesijnej orientácie, ako aj pri uplatnení sa na trhu práce.

V školskom roku 2022/2023 si študenti nášho gymnázia vybrali tému Internet – využívanie či zneužívanie dát, zdaňovanie internetových gigantov, ochrana súkromia, bezpečnosť na internete v kombinácii s témou Umelá inteligencia a digitálna revolúcia uľahčuje život alebo oberá ľudí o prácu.

Snahou študentov bude okrem poctivého štúdia daných problematík sprostredkovať témy, čo najširšiemu publiku.

Predstavujeme Vám tím Euroscola 2023 na EGJAK – u: Sofia Oprenčáková, Tatiana Urbanová, Branislav Pobeha, Stacey Žeňuchová, Marianna Ivičiaková, Šárka Vraželová, Kyra Briushková, Kvetoslava Bačová, Zoja Kusendová, Noemi Semková, Dominika Sedmáková, Timea Keherová, Dominika Žigraiová, Natália Zuskáčová, Benjamin Jozef Hajda, Daniela Bucková, Samuel Jakub, Rossi Soták, Sofia Bolfová, Victória Polčová, Ema Hrabinská, Nina Štibríková, Alžbeta Kolárová, Mária Kovalčíková, Terézia Stanová, Barbora Kopnická.

Koordinátorkami programu sú Mgr. Füzesiová a Mgr. Šrenkelová.

Aktivity v rámci projektu:

Odkaz na starší projekt Euroscola – Ambasádorská škola.