+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
25.10.2022 – Zdaňovanie internetových gigantov  a postoj Európskej únie k politike zdaňovania
Nezaradené

Euroscola nám otvorila brány ďalšej školy.

V utorok 25.10.2022 si žiačky našej školy Zoja Kusendová, Nina Štibríková, Terézia Stanová a Stacey Žeňuchová zo septimy pripravili odbornú prednášku spojenú s interaktívnymi aktivitami pre študentov končiacich ročníkov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach. Témou prednášky bolo Zdaňovanie internetových gigantov a postoj Európskej únie k politike zdaňovania. Náročnú tému žiačky odprezentovali vysoko odborne a zároveň atraktívne, čo im potvrdila aj spätná väzba v podobe ankety, ktorú študenti absolvovali. Naše žiačky tak nadobudli nové vedomosti, ale zároveň si vyskúšali svoje prezentačné zručnosti.

V popoludňajších hodinách absolvovali žiačky túto aktivitu aj na pôde CVČ Nižná úvrať 26 v Košiciach medzi členmi Košického mládežníckeho parlamentu.

Euroscola je teda oprávnene vzdelávacím projektom.