+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
3.11.2022 – Aspekty dopadu digitálnej revolúcie
Nezaradené

Dňa 3.11. 2022 sme na pôde nášho gymnázia osobne privítali poslankyňu Európskeho parlamentu pani Miriam Lexmann. Pani europoslankyňa nám v úvode nášho stretnutia poskytla zrozumiteľný výklad zložitých procesov, ktoré sa realizujú medzi zástupcami jednotlivých členských štátov Únie. V diskusii sme sa ďalej venovali oblasti dopadu umelej inteligencie a digitálnej revolúcie na trh práce, ako aj oblasti kybernetickej bezpečnosti. Použitím príkladov z praxe pani europoslankyňa Lexmann priblížila problematiku našim žiakom a predstavila im legislatívne návrhy a záujmy Európskeho parlamentu v danej problematike. Počet otázok zo strany žiakov bol dôkazom toho, že záujem o tému umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti je aktuálny a intenzívny.