+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Euroscola

Ambasádorská škola, ako aj vzdelávací program Euroscola, šíri povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí. Žiaci, žiačky, učiteľky a učitelia, ktorí absolvujú program, si pripomenú možnosti, ktoré im ponúka ich európske občianstvo a spoznajú úlohu Európskeho parlamentu v európskom rozhodovacom procese. Víťazná škola získa plaketu a možnosť navštíviť EP v Štrasburgu.

Bežný školský deň, 15.10. 2018 bol pre nás euroscolákov špeciálnym dňom, kedy sme na pôde nášho gymnázia privítali vzácnu návštevu. Naše pozvanie prijala Mgr. Monika Smolková, poslankyňa Európskeho parlamentu. Hlavnou témou besedy boli budúcoročné voľby do Európskeho parlamentu a zároveň sme sa v diskusii dotkli problémov, ktorými by sa mal nový Európsky parlament zaoberať. Pani europoslankyňa nám poskytla cenné informácie o aktuálnom dianí v EÚ. Zároveň vytvorila priestor pre naše otázky, na ktoré nám relevantne odpovedala. Pevne veríme, že naše stretnutie s pani Smolkovou nebolo posledným a svojou návštevou nás poctí aj v budúcnosti.

Vo štvrtok 18.10.2018 sme využili možnosť komunikácie cez internet a s europoslancom Eduardom Kukanom, ktorý bol aktuálne priamo v Bruseli, sme uskutočnili Skype besedu. Hlavnou témou boli opätovne budúcoročné voľby do EP. V zápale diskusie sme však popri hlavnej téme rozobrali aj iné zaujímavé otázky týkajúce sa nielen politiky európskeho rozmeru, ale aj politicko – spoločenských vzťahov na Slovensku a vo svete. Atmosféra besedy bola po celý čas veľmi príjemná, na čom mal zásluhu najmä E. Kukan, ktorý s nami diskutoval otvorene a priateľsky.

Europoslankyňa Monika Beňová nám v úvode nášho rozhovoru poskytla zrozumiteľný výklad zložitého priebehu volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v máji 2019. Pani europoslankyňa nám zároveň poskytla priestor na naše otázky, na ktoré odpovedala fundovane a bez okolkov. Tým potvrdila, že je skúsenou političkou, ktorej názor je argumentačne silný. Veríme, že sa nám ešte s europoslankyňou Monikou Beňovou naskytne príležitosť na diskusiu aj v budúcnosti.

Veľmi si vážime, že sme dostali príležitosť zrealizovať besedu s JUDr. Ivetou Hricovou PhD., mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou v Helénskej republike, ktorá v čase slovenského predsedníctva v Rade EÚ pôsobila ako generálna riaditeľka Sekcie európskych záležitostí. Dlhoročná politická skúsenosť pani Hricovej v európskych záležitostiach sa prejavila vo veľmi vysokej odbornej úrovni celej besedy. Naše otázky označila za aktuálne, zrozumiteľné a trefné. Debata s pani veľvyslankyňou bola pre nás študentov jednou z obsahovo najprínosnejších.

Iniciatíva s názvom Tentoraz idem voliť je predvolebnou iniciatívou Európskeho parlamentu, ktorá je nezávislá od akejkoľvek politickej strany alebo ideológie. Hlavným cieľom je presvedčiť občanov, aby išli voliť v eurovoľbách 2019. Nehovoríme Vám, koho voliť, to je Vaša osobná vec. Záleží nám však na tom, aby ste boli o dôležitosti Vašej účasti vo voľbách upovedomení. Okrem podpory iniciatívy Tentoraz idem voliť podporíte aj nás študentov EGJAK-u, zapojených do projektu EUROSCOLA a Ambasádorská škola EP. Ak si nájdete čas, prosíme Vás o registráciu cez náš link.

Ďakujeme Vám za pomoc a podporu!