+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
02.2023 – Vyhodnotenie projektu EUROSCOLA
Nezaradené

Vybraní žiaci z našej školy sa v prvom polroku zapojili do EUROSCOLY – vzdelávacieho projektu členských štátov Európskej únie. Kvalitu a úroveň výstupov zo žiackych aktivít a záverečnú správu hodnotila odborná komisia. V priestoroch Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu v Bratislave si žiaci v zastúpení Zoje Kusendovej (septima), Dominiky Žigraiovej (septima) a Šárky Vráželovej (IV.A) prevzali diplom za 2. miesto. Víťazné umiestnenie v tejto celoslovenskej súťaži zabezpečilo našim študentom príležitosť absolvovať pracovný deň priamo v sídle Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Blahoželáme im a tešíme sa z ich úspechu.