+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Aplikovaná ekonómia 2022/2023


V tomto školskom roku 2022/2023 vzniká na EGJAK-u historicky prvá študentská firma, ktorej predmetom podnikateľskej činnosti je výroba proteínových tyčiniek PROTEENS.

Predstavujeme Vám členov študentskej firmy s názvom PROTEENS, š. f.:


Slávka Hamuľáková (IV.A) Tatiana Ferková (IV.B) Zoja Kusendová (Sp)
Natália Nováková (IV.A) Samuel Jakub (IV.B) Rossi Soták (Sp)
Noémi Pásztorová  (IV.A) Noemi Semková (IV.B) Terézia Stanová (Sp)
Anna Timková (IV.A) Samuel Babják (Sp) Michal Ferenc (Ok)
Kvetoslava Bačová (IV.B) Sára Janovová (Sp) Jakub Štefanko (Ok)
Zuzana Belová (IV.B) Alžbeta Kolárová (Sp) Richard Kollár (V.B)
Daniela Bucková (IV.B) Barbora Kopnická (Sp) Samuel Mistrík (V.B)

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľajú na chode a akejkoľvek podpore našej študentskej firmy.

Koordinátorkami projektu sú Mgr. Mária Lakatošová, Mgr. Jana Šrenkelová.

Aktivity v rámci projektu