+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Aplikovaná ekonómia 2022/2023

 

 

 

 

 

 

Program Aplikovaná ekonómia, do ktorého sa zapojila naša škola, je zastrešovaný organizáciou Junior Achievement Slovensko. Ide o vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Študentom umožňuje okúsiť podnikateľské prostredie, získavať praktické skúsenosti a zručnosti, tak aby sa rozvíjali ich vzdelávacie, komunikačné a personálne kompetencie.

V rámci tohto programu si študenti osvojujú teoretické vedomosti prostredníctvom interaktívnej online Učebnice ekonómie a podnikania, ktorá pomáha študentom pochopiť základné princípy ekonómie a hodnoty voľného trhu. Po zvládnutí záverečného testu študenti  získajú certifikát.

Absolvovaním tohto vzdelávacieho programu majú študenti možnosť osvojiť si teoretické vedomosti priamo v praxi. V spolupráci s pedagógmi a konzultantom zakladajú študentskú firmu, simulujú akciovú spoločnosť a musia prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu, vlastnú činnosť až po likvidáciu firmy a rozdelenie zisku ku koncu školského roka. Samotná firma nie je fiktívnou záležitosťou, študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby. Vďaka tejto praktickej skúsenosti sa študenti učia nielen ekonómiu, ale aj byť zodpovednými, vedieť sa rozhodovať a viesť firmu.

V tomto školskom roku 2022/2023 vzniká na EGJAK-u historicky prvá študentská firma, ktorej predmetom podnikateľskej činnosti je výroba proteínových tyčiniek PROTEENS.

Predstavujeme Vám členov študentskej firmy s názvom PROTEENS, š. f.:

 

 

 

Slávka Hamuľáková (IV.A) Tatiana Ferková (IV.B) Zoja Kusendová (Sp)
Natália Nováková (IV.A) Samuel Jakub (IV.B) Rossi Soták (Sp)
Noémi Pásztorová  (IV.A) Noemi Semková (IV.B) Terézia Stanová (Sp)
Anna Timková (IV.A) Samuel Babják (Sp) Michal Ferenc (Ok)
Kvetoslava Bačová (IV.B) Sára Janovová (Sp) Jakub Štefanko (Ok)
Zuzana Belová (IV.B) Alžbeta Kolárová (Sp) Richard Kollár (V.B)
Daniela Bucková (IV.B) Barbora Kopnická (Sp) Samuel Mistrík (V.B)

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľajú na chode a akejkoľvek podpore našej študentskej firmy.

Koordinátorkami projektu sú Mgr. Mária Lakatošová, Mgr. Jana Šrenkelová.

Aktivity v rámci projektu