+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
Proteens a priateľská spolupráca <br>s Hotelovou akadémiou

Naša škola sa tento rok prvýkrát zapojila do programu Aplikovanej ekonómie zastrešovanej organizáciou Junior Achievement Slovensko. Tento program ponúka študentom ekonomické, podnikateľské a finančné vzdelávanie. Študenti si vedomosti osvojujú nielen teoreticky, ale aj prakticky – založením študentskej firmy, kde pracujú s reálnymi financiami a ponúkajú svoje výrobky a služby na trhu. V tomto školskom roku bola na našej škole založená firma s názvom Proteens, ktorej hlavným predmetom činnosti je výroba a predaj proteínových tyčiniek.

hotelova akademiaNa výrobe proteínových tyčiniek sa podieľa Hotelová akadémia sídliaca na Južnej triede 10 v Košiciach. Vďaka tejto spolupráci sa podarilo vytvoriť produkt s mnohými pridanými hodnotami. Tyčinka je proteínová, bezlaktózová a bezlepková. Tento produkt mohol vzniknúť aj vďaka ochotnému prístupu majsteriek odborného výcviku Mgr. Evy Mikulovej a Eriky Vrábelovej. Sme radi, že aj touto cestou sa mohli utužiť priateľské vzťahy našich škôl.