+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
18.10.2022 – Valné zhromaždenie PROTEENS, š.f.
Nezaradené

V utorok 18.10.2022 zorganizovali členovia študentskej firmy PROTEENS ustanovujúce valné zhromaždenie, ktorého hlavným bodom programu bolo predloženie a následné schválenie podnikateľského plánu a stanov firmy jej akcionármi. Valnému zhromaždeniu predchádzal predaj akcií, ktorý členov firmy pozitívne zaskočil, a to v zmysle veľkého záujmu o akcie zo strany študentov, ale aj učiteľov a vedenia školy. Valného zhromaždenia sa okrem akcionárov zúčastnili aj programová manažérka JA Slovensko Ing. Alžbeta Škotková a odborný konzultant PROTEENS, š.f., majiteľ potraviny Fajne, Dávid Jakub. Náročná príprava pred podujatím bola vo finále zavŕšená jednohlasným schválením podnikateľského plánu. A teda, študentská firma PROTEENS – hor sa do podnikania!