+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
10.11.2022 – Školenie manažmentu
Nezaradené

Na pôde Univerzitného vedeckého parku Technickej univerzity Košice sa stretlo 80 stredoškolákov Aplikovanej ekonómie s manažérmi AT&T, ktorí zástupcom študentských firiem odovzdali svoje cenné manažérske rady a skúsenosti. Firmu PROTEENS, š.f. zastupovali viceprezidentka výroby Daniela Bucková, viceprezidentka marketingu Noemi Semková a viceprezident financií Samuel Babják.

Ďakujeme zúčastneným za skvelú reprezentáciu nášho gymnázia.