+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Vážení rodičia, partneri a priatelia školy,

v uplynulých dvoch rokoch sme aj s Vašou pomocou úspešne zrealizovali dva projekty, ktoré pretvárajú naše školské priestory a prostredie na obraz modernej školy 21. storočia.

  • Multimediálna učebňa –  bezpochyby jeden z najmodernejších edukačných priestorov v meste, ktorý predstavuje kombináciu moderných technológií a atraktívneho dizajnu. Našim žiakom je k dispozícii od začiatku tohto školského roka.
  • Študijný altánok predstavuje nový typ vzdelávacieho priestoru v exteriéri školy a naši žiaci ho budú môcť využívať s príchodom jarných mesiacov.

Za podporu týchto projektov ako aj ďalších aktivít školy Vám veľmi ďakujeme. Bez tejto Vašej pomoci by sme ich nedokázali úspešne zrealizovať.

Na základe tejto úspešnej spolupráce si Vás dovoľujeme osloviť s prosbou o podporu vytvorenia nového cyklodepa v priestoroch školského areálu. Cyklodepo by malo plniť nasledovné potreby našich žiakov:

  • Uskladniť bicykle a kolobežky v bezpečnom uzamykateľnom priestore, ktorý by ich ochránil pred krádežou či vandalizmom.
  • Ochrániť bicykle a kolobežky pred vplyvom počasia (dážď, slnečné žiarenie).
  • Poskytnúť základné servisné vybavenie a cyklopumpu  pre svojpomocné opravy a údržbu bicyklov a kolobežiek.
  • V neposlednom rade motivovať našich žiakov aj zamestnancov k používaniu cyklodopravy ako zdravšej, ekologickejšej a udržateľnejšej forme prepravy.

Ako teda môžete podporiť tento projekt Vy?

V prvom rade Vás chceme poprosiť o poukázanie dvoch percent z dane v prospech nášho neinvestičného fondu EGJAK, n.f. Všetky prostriedky poukázané týmto spôsobom budú použité na realizáciu tohto zámeru.

Taktiež Vás chceme poprosiť o zváženie ďalšej priamej finančnej podpory tohto investičného plánu prostredníctvom účelového daru. Akýkoľvek sponzorský dar, ktorý poukážete na neinvestičný fond EGJAK, n.f., označte „cyklodepo“. 

Číslo účtu neinvestičného fondu EGJAK, n.f.: SK67 7500 0000 0040 2977 6249