+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
Mgr. Ivana Takáčová, M.A., PhD.

Mgr. Ivana Takáčová, M.A., PhD.

Mgr. Ivana Takáčová, M.A., PhD.

učiteľka telefón: 055 / 6815622 e-mail: ivana.takacova@egjak.com predmety: anglický jazyk,...
Mgr. Katarína Rybárová

Mgr. Katarína Rybárová

Mgr. Katarína Rybárová

učiteľka telefón: 055 / 6815622 e-mail: katarina.rybarova@egjak.com predmety: anglický jazyk,...
Mgr. Jana Poláková

Mgr. Jana Poláková

Mgr. Jana Poláková

učiteľka telefón: 055 / 6815622 e-mail: jana.polakova@egjak.com predmety: anglický jazyk
Mgr. Sandra Mrázová

Mgr. Sandra Mrázová

Mgr. Sandra Mrázová

učiteľka telefón: 055 / 6815620 e-mail: sandra.mrazova@egjak.com predmety: anglický jazyk,...
Ing. Lucia Michaleková, PhD.

Ing. Lucia Michaleková, PhD.

Ing. Lucia Michaleková, PhD.

učiteľka telefón: 055 / 6815622 e-mail: lucia.michalekova@egjak.com predmety: anglický jazyk
Mgr. Emil Sova

Mgr. Emil Sova

Mgr. Emil Sova

učiteľ telefón: 055 / 6815622 e-mail: emil.sova@egjak.com predmety: anglický jazyk,...
PaedDr. Karol Sovári Soós

PaedDr. Karol Sovári Soós

PaedDr. Karol Sovári Soós

učiteľ telefón: 055 / 6815620 e-mail: karol.sovarisoos@egjak.com predmety: anglický jazyk,...
Ing. Oľga Papcunová

Ing. Oľga Papcunová

Ing. Oľga Papcunová

učiteľka telefón: 055 / 6815622 e-mail: olga.papcunova@egjak.com predmety: anglický jazyk
Mgr. Christopher Jason Helton, PhD.

Mgr. Christopher Jason Helton, PhD.

Mgr. Christopher Jason Helton, PhD.

učiteľ telefón: 055 / 6815620 e-mail: christopher.helton@egjak.com predmety: anglický jazyk
Mgr. Peter Horný

Mgr. Peter Horný

Mgr. Peter Horný

učiteľ telefón: 055 / 6815622 e-mail: peter.horny@egjak.com predmety: anglický jazyk,...