+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
Hannah Benka

Hannah Benka

Hannah Benka

lektor telefón: 055 / 6815620 e-mail: hannah.benka(at)egjak.com predmety: anglický jazyk
Mgr. Ján Vecan

Mgr. Ján Vecan

Mgr. Ján Vecan

učiteľ telefón: 055 / 6815625 e-mail: jan.vecan(at)egjak.com predmety: telesná a...
Nancy Lynne Metcalfe

Nancy Lynne Metcalfe

Nancy Lynne Metcalfe

lektor telefón: 055 / 6815620 e-mail: nancy.metcalfe(at)egjak.com predmety: anglický jazyk
Mgr. Lea Linerová

Mgr. Lea Linerová

Mgr. Lea Linerová

učiteľ telefón: 055 / 6815622 e-mail: lea.linerova(at)egjak.com predmety: anglický jazyk
Mgr. Anna Maďarová

Mgr. Anna Maďarová

Mgr. Anna Maďarová

učiteľ telefón: 055 / 6815622 e-mail: anna.madarova(at)egjak.com predmety: anglický jazyk,...
Mgr. Jana Helfenová

Mgr. Jana Helfenová

Mgr. Jana Helfenová

učiteľka telefón: 055 / 6815623 e-mail: jana.helfenova(at)egjak.com predmety: biológia, chémia
Mgr. Maroš Melichárek, PhD.

Mgr. Maroš Melichárek, PhD.

Mgr. Maroš Melichárek, PhD.

učiteľ telefón: 055 / 6815620 e-mail: maros.melicharek(at)egjak.com predmety: dejepis
Mgr. Jarmila Šimonová

Mgr. Jarmila Šimonová

Mgr. Jarmila Šimonová

učiteľka telefón: 055 / 6815622 e-mail: jarmila.simonova(at)egjak.com predmety: anglický jazyk,...
ThDr. Magdaléna Činčurová Ševčíková, PhD.

ThDr. Magdaléna Činčurová Ševčíková, PhD.

ThDr. Magdaléna Činčurová Ševčíková, PhD.

učiteľka telefón: 055 / 6815622 e-mail: magdalena.sevcikova(at)egjak.com predmety: anglický jazyk,...
RNDr. Valéria Kocurová

RNDr. Valéria Kocurová

RNDr. Valéria Kocurová

učiteľka telefón: 055 / 6815622 e-mail: valeria.kocurova(at)egjak.com predmety: matematika