+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
Mgr. Jana Helfenová

Mgr. Jana Helfenová

Mgr. Jana Helfenová

učiteľka telefón: 055 / 6815623 e-mail: jana.helfenova(at)egjak.com predmety: biológia, chémia
Mgr. Maroš Melichárek, PhD.

Mgr. Maroš Melichárek, PhD.

Mgr. Maroš Melichárek, PhD.

učiteľ telefón: 055 / 6815620 e-mail: maros.melicharek(at)egjak.com predmety: anglický jazyk
Mgr. Jarmila Šimonová

Mgr. Jarmila Šimonová

Mgr. Jarmila Šimonová

učiteľka telefón: 055 / 6815622 e-mail: jarmila.simonova(at)egjak.com predmety: anglický jazyk
ThDr. Magdaléna Činčurová Ševčíková, PhD.

ThDr. Magdaléna Činčurová Ševčíková, PhD.

ThDr. Magdaléna Činčurová Ševčíková, PhD.

učiteľka telefón: 055 / 6815622 e-mail: magdalena.sevcikova(at)egjak.com predmety: anglický jazyk,...
Mgr. Kristína Makóová

Mgr. Kristína Makóová

Mgr. Kristína Makóová

učiteľka telefón: 055 / 6815622 e-mail: kristina.makoova(at)egjak.com predmety: anglický jazyk
RNDr. Valéria Kocurová

RNDr. Valéria Kocurová

RNDr. Valéria Kocurová

učiteľka telefón: 055 / 6815622 e-mail: valeria.kocurova(at)egjak.com predmety: matematika
Mgr. Lívia Vargovčáková

Mgr. Lívia Vargovčáková

Mgr. Lívia Vargovčáková

učiteľka telefón: 055 / 6815625 e-mail: livia.vargovcakova(at)egjak.com predmety: telesná a...
Mgr. Andrea Gumanová

Mgr. Andrea Gumanová

Mgr. Andrea Gumanová

učiteľka telefón: 055 / 6815622 e-mail: andrea.gumanova(at)egjak.com predmety: slovenský jazyk
Mgr. Marcela Vodičková

Mgr. Marcela Vodičková

Mgr. Marcela Vodičková

učiteľka telefón: 055 / 6815623 e-mail: marcela.vodickova(at)egjak.com predmety: biológia, chémia
Mgr. Hedviga Turčeková

Mgr. Hedviga Turčeková

Mgr. Hedviga Turčeková

učiteľka telefón: 055 / 6815623 e-mail: hedviga.turcekova(at)egjak.com predmety: biológia, chémia