+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
5.9.2022 – Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023
Nezaradené

Začiatky neraz bývajú veľmi ťažké a o to viac to platí o začiatku školského roku. Tak ale jednoducho beží náš školský život a preto sme sa aj na našom evanjelickom gymnáziu po deviatich týždňoch prázdnin, odpočinku a dovoleniek opäť spolu stretli, aby sme otvorili tento školský rok 2022-2023. V prvý deň školy ale naši študenti nesadajú do lavíc v školských triedach, ale do lavíc v našom evanjelickom chráme v Košiciach na slávnostnom otvorení školského roku a úvodných študentských bohoslužbách. Špeciálne sme privítali na pôde školy, aj cirkevného zboru, našich nových prvákov a prímanov a tiež sme nezabudli našim najstarším študentom z piatych ročníkov a oktávy popriať veľa múdrosti, zodpovednosti a Božieho požehnania do ich posledných mesiacov stredoškolského študentského života.  

Počas nich nás sprevádzala chválami naša školská kapela. Študenti čítali biblické texty v slovenskom aj anglickom jazyku a po modlitbe sa nám v kázni prihovoril brat Ondrej Kolárovský. Motivačným slovom nás viedol a povzbudil, aby sme si hneď na začiatku školského roku správne a múdro nastavili hodnoty a priority, aby sme potom na konci školského roku nemuseli ľutovať nesprávne rozhodnutia a hlavne premárnený čas.

V druhej časti našej slávnosti sme privítali šesť nových učiteľov, ktorí rozšírili a doplnili rady pedagogického zboru. Cez zaujímavé otázky a odpovede sa nám predstavili a dovolili nám nahliadnuť do svojho vnútra, očakávaní a vízií. V závere sa nám povzbudzujúcim slovom prihovoril br. riaditeľ Martin Ilavský.

Veľmi sa tešíme, že môžeme do celého náročného vyučovacieho procesu vstupovať s modlitbou, Božím požehnaním a vzájomnou podporou a spolupatričnosťou. Pri každej takejto príležitosti si uvedomujem, že je to privilégium a milosť prinášať našim študentom evanjelium formou a spôsobom, ktorým rozumejú, a pomáhať im orientovať sa v chaose hodnôt a „právd“ tohto sveta, učiť ich rozlišovať dobro od zla na základe biblických hodnôt a princípov. Teším sa na všetko, čo cez nás milujúci nebeský Otec bude v mesiacoch, ktoré sú pred nami, robiť. Nech je to všetko na Jeho slávu.