+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
19.3.2024 – Simulované študentské voľby prezidenta SR
Nezaradené

Školský parlament sa v spolupráci s tímom aktívnych študentov a študentiek Slovenska zapojil do simulovaných študentských volieb prezidenta SR, ktoré sa na našej škole uskutočnili 19. marca 2024. Účasť vo voľbách bola dobrovoľná a mohli sa na nich zúčastniť žiaci, ktorí dosiahli vek 15 rokov. Kritické myslenie, mediálna gramotnosť, byť zodpovedný a vedieť sa rozhodnúť, uvedomiť si práva a povinnosti občana SR, rešpektovať základné princípy demokracie… To sú ciele, s ktorými sme realizovali túto zaujímavú aktivitu.