+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
Oznámenie<br>Zmena bankových účtov

Oznamujeme Vám, že došlo k zmene bankových účtov pre platenie školného a stravného v školskej jedálni.

Nové čísla účtov:

ŠKOLNÉ    IBAN: SK20 0900 0000 0051 8705 3497
STRAVNÉ   IBAN: SK44 0900 0000 0051 8705 3841

Žiadame Vás, aby ste pri platbách zvýšili pozornosť a uvádzali nové čísla účtov, a opravili si príkazy v banke, inak Vám budú platby vrátené.

Mgr. Martin Ilavský, v.r.
riaditeľ