+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
7.9.2023 – Nezabudnutí susedia
Nezaradené

Na našom Evanjelickom gymnáziu J.A. Komenského sme si pripomenuli smutné 82. výročie prijatia tzv. Židovského kódexu. Bola to najrozsiahlejšia právna norma vojnového Slovenského štátu, ktorá obsahovala celkovo 270 paragrafov, v ktorých bola zhrnutá dovtedajšia protižidovská legislatíva na Slovensku. Kódex pripravil právny základ pre dehumanizáciu Židov a umožnenie transportov viac ako 70.000 židovských spoluobčanov vtedajšieho Slovenského štátu do koncentračných a vyhladzovacích táborov nacistickej Tretej ríše.

9. september je „Dňom obetí holokaustu a rasového násilia“. Pri tejto príležitosti sa koná celoslovenská pietna spomienka pod názvom Nezabudnutí susedia, do ktorej sa zapojili aj študentky a študenti nášho gymnázia spolu so svojimi pedagógmi a pozvanými hosťami.

Sme radi, že túto spomienkovú udalosť prišli podporiť PaedDr. Marta Gyoriová (prezidentka celoslovenskej organizácie židovských žien Ester), Mgr. Lucia Gurbaľová (námestníčka primátora Košíc), Mgr. Marek Cingeľ (tajomník biskupa VD ECAV), Mgr. Miroslav Tóth (hlavný pastor Apoštolskej cirkvi v Košiciach) a PaedDr. Dušan Havrila, PhD. (evanjelický farár v Košiciach).

Študenti sa po skončení spomienkovej slávnosti aktívne zúčastnili besedy s pani Martou Gyoriovou, predstaviteľkou druhej generácie preživších, ktorá si zaspomínala na svoje detstvo a mladosť a trpezlivo odpovedala na množstvo otázok našich študentov.