+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Žiaci našej školy Tomáš Černák (IV. B ) a Lukáš Kout (Sx) sa v priebehu predchádzajúcich mesiacov zúčastnili projektu mimoškolského vzdelávania s názvom You (th) Participate! (Zapoj sa!) zameraného na posilnenie občianskej angažovanosti a participácie mladých ľudí, nad ktorým prevzal záštitu predseda Košického samosprávneho kraja. Vzdelávanie bolo realizované v spolupráci s Odborom školstva KSK, Radou mládeže Košického Kraja, Youthfully Yours SK a ďalšími organizáciami pracujúcimi s mládežou v kraji.

Projekt mal za cieľ posilniť občiansku angažovanosť mladých ľudí z východného Slovenska, rozvinúť ich kompetencie potrebné pre aktívnu participáciu a vytvoriť priestor pre spoluprácu medzi mladými ľuďmi a ich politickými zástupcami na úrovni samosprávy. Mladí ľudia tak mali priestor upozorniť na lokálne problémy a podieľať sa na tvorbe projektov, ktoré môžu pomôcť k rozvoju Košického samosprávneho kraja.

Žiaci sa zúčastnili v priebehu mája a júna šiestich trojhodinových online stretnutí s využitím aktivít neformálneho vzdelávania, brainstormingu, skupinovej práce, kreatívnych metód, v rámci ktorých zdieľali názory, diskutovali a navrhovali možné riešenia problémov. Výrazným prínosom projektu je kontakt so zastupiteľstvom a participácia na návrhu projektov.

Úspešným návrhom, na ktorý chceme upriamiť Vašu pozornosť, je iniciatíva nášho žiaka Tomáša Černáka (IV.B ) v spolupráci s inými študentmi, v rámci ktorej navrhli vytvorenie komunitných kompostérov. Aby sa tento projekt mohol úspešne zrealizovať, je potrebná Vaša podpora.

Podporiť projekt môžete na sociálnych sieťach tým, že dáte svoj lajk na príspevky v uvedených odkazoch:

Facebook:

https://www.facebook.com/641012389336078/posts/3705377506232869/?d=n

https://www.facebook.com/watch/?v=1448729222131981&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C

Instagram:

https://www.instagram.com/p/CP_KdFPpq0T/…

Tešíme sa z úspechov našich žiakov a veríme, že v participácii na veciach verejného záujmu sa budú podieľať naši žiaci aj naďalej!