+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
14.1.2022 – Škola rovesníckych poradcov
Nezaradené

V piatok 14. 1. 2022 odovzdal pán riaditeľ Mgr. Martin Ilavský s výchovnou poradkyňou Mgr. Sylviou Dancákovou našim žiačkam Timei Koránovej, Terézii Štefanovej z Kvinty a Emme Baranovej z 3. B  Osvedčenia o úspešnom absolvovaní výberového procesu a vzdelávacieho programu ŠKOLA ROVESNÍCKYCH PORADCOV.

Žiačky budú pôsobiť ako rovesnícke poradkyne Linky detskej dôvery v Košiciach v šk. roku 2021/22. Hlavná činnosť rovesníckeho poradcu spočíva v odpovedaní na otázky, ktoré posielajú deti a mladí ľudia do Rovesníckej poradne na stránke www.linkadeti.sk/poradna. Rovesnícki poradcovia pracujú v tíme s vysokoškolákmi (mentormi) pod odborným dohľadom odborníkov – psychológov Linky detskej dôvery.  Sme veľmi hrdí na naše šikovné žiačky.