+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
26.9.2023 – Príbehy evanjelického cintorína II.
Nezaradené

Aj tento rok sa naši študenti s radosťou pridali k podujatiam v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2023. Tým naším podujatím boli už tretíkrát „Príbehy evanjelického cintorína v Košiciach“.

Čo robia mladí ľudia v krásny septembrový deň na historickom cintoríne? V prvom rade obdivujú toto pietne miesto na Žriedlovej ulici neďaleko našej školy. Pôvodné hroby významných evanjelikov by sme tu už ťažko hľadali, nahradil ich park plný drevín a bylín, ktoré majú za sebou svoj botanický príbeh. Ten sa nám snažila priblížiť spoločnou potulkou po parku botanička RNDr. Eva Sitášová, PhD. a pán Vladimír Sobota Krajského pamiatkového úradu v Košiciach.

Obrovský jaseň, orech, javor, jabloň, čerešňa, agáty a iné dreviny tu ponúkajú svoje koruny na príjemnú prechádzku. Zároveň je tento park liečivou Božou záhradou, plnou bylín na rôzne neduhy. Parku sa študenti odmenili dobrovoľníckou brigádou a takouto formou skrášlili priestor cintorína. Takto spoznali túto „živú záhradu pamäti“, o ktorú sa treba starať a ktorá je vzácnym kultúrnym dedičstvom nás všetkých. Na záver študenti krátkymi prezentáciami vzdali poctu vybraným evanjelickým učiteľom, ktorí tu sú pochovaní a osadili prvú tabuľku k mohutnému jaseňu.

Ďakujeme pánovi Gembickému z Krajského pamiatkového úradu za spoluprácu a tento zmysluplne strávený čas.

Reportáž v telKE: https://fb.watch/nqtEjwnq8x/