+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
04.2023 – Improvizované triedne kníhkupectvo
Nezaradené

V posledných týždňoch na hodinách britskej a americkej literatúry naši žiaci predstavili svojim spolužiakom knihy, ktoré si sami vybrali. Vytvorili výstavy plagátov o prečítaných dielach, o ktorých potom spoločne diskutovali a počas hodiny s nimi ďalej pracovali. Spoznali tak nových autorov a knihy anglofónnej literatúry.

Tiež mali príležitosť ukázať aj svoju kreatívnu stránku. Niektoré plagáty sme vystavovali v spoločných priestoroch školy počas marca – mesiaca knihy.