+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
Testovanie T9

Riadny termín celoslovenského testovania

Celoslovenské testovanie žiakov (Testovanie 9 2024 alebo T9 2024) sa uskutoční 20. marca 2024 (streda) z predmetov

  • matematika,
  • slovenský jazyk a literatúra.

Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 4. ročníka gymnázia s osemročným vzdelávacím programom a žiaci 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom prijatých na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy.

Náhradný termín Testovania 9 2024 sa uskutoční 4. apríla a 5. apríla 2024 (štvrtok, piatok).

Začiatok testovania 9

  • Začiatok písania testov je 20. marca 2024 (streda) o 8.00 h.
  • Žiaci musia byť v učebniach o 7.45 h.

Povolené pomôcky

  • kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero

Zakázané pomôcky

mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Harmonogram testovania 9 -> tu