+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
Riaditeľské voľno

Riaditeľ Evanjelického gymnázia J. A. Komenského na základe § 150 ods. 5) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje z organizačných dôvodov

 

žiakom Evanjelického gymnázia J. A. Komenského

riaditeľské voľno dňa 18. 11. 2022.