+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
Koľko lásky…

Vážené kolegyne a kolegovia, milé žiačky a žiaci,

s blížiacimi sa Vianocami – sviatkami radosti a pokoja – sa spája aj tradícia obdarúvania. Dovoľte nám Vás informovať o opätovnom zapojení sa našej školy do zbierky pre seniorov, ktorú poznáte pod názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“. Pozývame Vás potešiť i tieto Vianoce babičky a deduškov v domovoch sociálnych služieb darčekom, ktorý zahreje pri srdci Vás aj ich. Zapojiť sa môžete rôznymi spôsobmi. Možnosti sú nasledovné:

  • Môžete vytvoriť vianočné pozdravy, ktoré sa použijú na doplnenie krabičiek. Práve tieto ručne maľované obrázky sú pre starkých najvzácnejší dar a radi ich majú vystavené na svojich poličkách. Môžete priložiť pohľadnicu s osobným prianím, vinšom alebo napísať list.
  • Ďalšou možnosťou je naplniť krabičku od topánok, avšak tie môžeme odovzdať len v obmedzenom množstve. Na každú triedu sú akceptované maximálne dve mužské a dve ženské krabice plné lásky. Dôležité je pri vytváraní krabičiek dbať na kvalitu a nie na kvantitu. Každá krabička by mala byť výnimočná a zahriať pri srdci svojho príjemcu. Pri vytváraní krabičiek je dôležité dbať na viacero pravidiel. Z pripravenej krabičky zabalíme zvlášť spodný diel a zvlášť vrch do baliaceho papiera. Podrobné informácie o obsahu krabičiek nájdete na letáku alebo na internetovej stránke www.kolkolasky.sk.

Vytvorené pohľadnice odovzdáme v skoršom termíne, a to 28.11.2023. Vyzbierané krabice odovzdávame dňa 1. 12. 2023 buď p. učiteľke Márii Podubinskej alebo p. učiteľovi Stanislavovi Kockovi. Potom naše balíčky poputujú do domov sociálnych služieb v Košiciach.

Zabaľme do krabičky kus svojho srdca ❤️, akoby krabička mala ísť niekomu, koho naozaj milujeme. Naplňme krabice od topánok maličkosťami, ktoré potešia babičku alebo deduška v domove dôchodcov. Často je to jediný darček, ktorý dostanú.