+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
05.2024 – Absolventi vzdelávacieho programu Street Law
Nezaradené

Vzdelávací program Street Law má na našom gymnáziu prvých absolventov. V spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ si naši žiaci osvojili praktické vedomosti a zručnosti z oblasti práva. Zavŕšením celého programu bolo absolvovanie simulovaného súdneho procesu, v ktorom sa žiaci ocitli v rolách žalobcov a žalovaných priamo pred senátom. Diplomy, ktoré žiaci na základe splnených podmienok získali, sú priamo úmerné ich výkonu, úsiliu a zručnostiam, ktoré absolvovaním Street Law nadobudli.