+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
Erasmus+ projekt na EGJAKu

Prvou skúsenosťou s Erasmus+ projektom na našom gymnáziu je projekt v rámci aktivity KA1 Učím sa s radosťou, naučím s radosťou. Teší nás, že učitelia na EGJAKu môžu vďaka účasti v tomto projekte nadobudnúť medzinárodné skúsenosti, nové zručnosti a tiež sa profesijne rozvíjať. To všetko prispieva k zvyšovaniu kvality vyučovacieho procesu na škole, obzvlášť pri bilingválnej výuke.

V rámci projektu absolvuje 10 pedagógov mobility /štruktúrované kurzy v zahraničí. Očakávame, že účasť v projekte a absolvovanie mobility bude mať pozitívny dopad na profesionálny rast našich kolegov čím zároveň dôjde k zvýšeniu úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole.

Cieľom projektu je rozšírenie jazykových kompetencií učiteľov, zlepšenie kvality vyučovania anglického jazyka a modernizovanie vyučovacieho procesu s využitím IT nástrojov a metodológie CLIL a taktiež získať nové kompetencie na riešenie konfliktov a prevenciu šikanovania a následne ich implementovať v praxi.

Veríme, že projekt sa nám aj napriek náročným obdobiam spojených s ochorením COVID-19 a následnými obmedzeniami podarí úspešne ukončiť.

Názov projektu: Učím sa s radosťou, naučím s radosťou
Kód projektu: 2019-1-SK01-KA101-060315
Trvanie projektu: 1.8. 2019 – 31.7. 2022

Kľúčové oblasti, ktorým sa projekt venuje:

  • Inštitúcie a/alebo metódy zamerané na zlepšenie kvality (vrátane rozvoja škôl)
  • Výučba a učenie sa cudzích jazykov
  • IKT – nové technológie – digitálne zručnosť

Bližšie informácie o jednotlivých mobilitách nájdete na tejto stránke.