+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
Po stopách Komenského
Milí žiaci, 
v dňoch 27.3. a 28.3.2023 bude na našej škole prebiehať hra Po stopách Komenského. Tímy, ktoré hru úspešne absolvujú budú zaradené do žrebovania o školské mikiny. Hra sa končí 28.3.2023 o 15:30.
Ak sa do hry rozhodnete zapojiť pozorne si prečítajte pravidlá a hrajte hru tak, aby ste nenarušili priebeh vyučovania.
Ak sa do hry rozhodnete nezapojiť, rešpektujte hru a nebráňte iným zúčastniť sa.
Ďakujem za porozumenie.

 

Pravidlá a priebeh hry:
Hru hrajú 4-5 členné tímy, ktoré si vytvoríte sami. Súťažným výstupom hry je 7 fotiek, ktoré odfotíte a zašlete na mail. Vaše fotky budú odpoveďou na 7 súťažných otázok. Otázky a aj inštrukcie ako sa odfotiť, tak aby ste odpovedali na otázku, nájdete na plagátikoch s Komenského fotkou. Plagátiky sú vyvesené v budove školy. Lokalizujete ich podľa fotiek, ktoré sú na konci správy. Po škole je 10 plagátikov. Stačí vám nájsť a odpovedať na 7 z nich. Správne odpovede hľadáte na internete (česká/zahraničná Wikipédia obsahuje viac informácii ako slovenská verzia).

 

Po odfotení 7 fotiek zašlite fotky mailom na adresu: jan.vecan@egjak.com
Predmet mailu: Hra – priezviská členov tímu
Mail môžete poslať do 28.3. 15:30.
Každý tím, ktorý odpovie správne bude zaradený do žrebovania o školské mikiny.

 

UKÁŽKA:

Hra pozostáva z fotenia fotiek. Jeden člen tímu fotí, ostatní musia byť na fotke. Vaším cieľom je odfotiť fotky na rovnakom mieste tak, aby vyzerali totožne ako predlohy, ktoré ste dostali. Zároveň máte odpovedať na otázky z Komenského života. Odpovede znázornite na fotkách podľa inštrukcii. 

Príklad otázky:  

V akom roku sa narodil J. A. Komenský?

A – 1568
B – 1579
C – 1592   

Fotka:

podľa toho akú odpoveď označíte tak bude vyzerať vaša výsledná fotka 

A – traja ľudia sú vo vzduchu
B – dvaja ľudia sú vo vzduch
C – jeden človek je vzduch

    

 

UMIESTNENIE SÚŤAŽNÝCH OTÁZOK