+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Osemročné štúdium je určené pre žiakov 5.ročníka ZŠ. Uchádzači o štúdium konajú prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, súčasťou talentovej skúšky je psychologický test.

Päťročné štúdium je určené pre žiakov 8. alebo 9. ročníka ZŠ. Uchádzači o päťročné štúdium konajú prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry a súčasťou talentovej skúšky je test z anglického jazyka a psychologický test.