+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

V tomto školskom roku 2023/2024 vzniká na EGJAK-u v poradí druhá študentská firma, ktorej predmetom podnikateľskej činnosti je výroba hnojív z kávového a iného odpadu s názvom GroundsToGrow.

Predstavujeme Vám členov študentskej firmy GroundsToGrow, š.f.:

Oddelenie financií

Rastislav Masnyk
Marek Vasil
Pavol Šamko
Nina Kamasová
Katarína Rešovská
Emma Flašková

Oddelenie marketingu

Christián Šafár
Sofia Šprinc
Sára Csalová
Samuel Šumichrast
Mark Ján Feňar
Filip Proks
Lea Amália Fitzová

Oddelenie ľudských zdrojov

Jakub Szilágy
Áron Panyko
Kristína Kolárová
Júlia Královská

Oddelenie výroby

Áron Reštei
Charlota Uhrinová
Petra Kukuruďová
Patrik Beck

 

 

 

Predstavenstvo firmy GroundsToGrow, š.f.:

 

Prezident/ka Branislav Bodor/Veronika Baník
Viceprezidentka výroby Charlota Uhrinová
Viceprezident financií Rastislav Masnyk
Viceprezident marketingu Christián Šafár
Viceprezident ľudských zdrojov Jakub Szilágyi

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľajú na chode a akejkoľvek podpore našej študentskej firmy.

Koordinátorkami projektu sú Mgr. Mária Podubinská, Mgr. Jana Šrenkelová.

Činnosti v rámci programu

 • Valné zhromaždenie a vznik študentskej firmy
 • Úspešné pôsobenie súťaži JA Citi Innovation Camp v Bratislave
 • Výzvu JA Citi Innovation Camp študentky Veronika Baník, Sofia Šprinc a Charlota Uhrinová zvládli bravúrne. Tím Charloty Uhrinovej sa umiestnil na 1. mieste a zaujal porotu nápadom Grounds up – ekologického hnojiva z kávového odpadu. Tím Sofie Šprinc sa umiestnil na 2. mieste s plánom výroby ekologickej stavebnej izolácie z textilného odpadu – Isolatex . Srdečne blahoželáme a tešíme sa z Vášho úspechu.

 • Máme víťazky inovatívnej súťaže Ideathon
 • V priebehu súťaže Ideathon v Košiciach predstavili stredoškoláci 16 inovatívnych nápadov, pričom šesť z nich porota aj ocenila. S metódou Design Thinking sa študenti dostali k úžasným riešeniam.
  Na súťaži nás v zmiešaných tímoch reprezentovali žiačky Kristína Kolárová, Katarína Rešovská, Emma Flašková a Amália Lea Fitzová. Tím Kristíny Kolárovej sa umiestnil so svojím nápadom na 2. mieste a tím, v ktorom participovala Emma Flašková získal 3. miesto.
  Tešíme sa z ich úspechov a gratulujeme!
 • Sme medzi top 10 finalistami v medzinárodnej súťaži Foodathon!
 • Naši žiaci Charlota Uhrinová, Erika Kozmová, Christián Šafár a Marek Vasil sa umiestnili medzi top 10 finalistami v medzinárodnej súťaži Foodathon.