+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
8.12.2023 – Simulácia Európskeho parlamentu vo francúzskom jazyku
Nezaradené

V piatok 8.12.2023 v Banskej Bystrici sa niektorí žiaci štvrtých ročníkov a oktávy, učiaci sa francúzsky jazyk, zúčastnili na 10. ročníku Simulácie Európskeho parlamentu vo francúzskom jazyku. Toto podujatie organizuje Európsky kampus francúzskej vysokej školy Sciences Po v Dijone, Francúzsky inštitút na Slovensku, Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v SR a tiež Styčná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.

Prostredníctvom videosprávy sa žiakom prihovoril veľvyslanec Francúzska na Slovensku pán Pascal Le Deunff a slovenský poslanec. Na podujatí, ktoré tento rok organizovala Univerzita Mateja Bela, sa zúčastnilo asi sto žiakov, ktorí sa učia francúzsky jazyk. Simulácia EP predstavuje pre žiakov vzdelanostný prínos a podporuje záujem o problematiku európskej integrácie a zároveň žiaci preukážu svoje zručnosti vo francúzskom jazyku.

Naši žiaci si aj tento rok vyskúšali prácu europoslancov, vo francúzštine prerokovávali návrhy a na koniec zasadnutia prijali rezolúciu týkajúcu sa rozširovania Európskej únie.