+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
21.3. a 11.4.2024 Enviromentálny workshop
Nezaradené

Dňa 21.3.2024 a 11.4.2024 sa vybraní žiaci z tried 2. A, 3. B, 4. A, 4. B, Sx a Sp zúčastnili na environmentálnom workshope, ktorý vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahov človeka k životnému prostrediu. Žiaci sa zameriavali na témy pozitívnych a negatívnych vplyvov činnosti človeka na zemi, recyklácie a opakovaného použitia materiálov v každodennom živote.