+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Dňa 4. 5. 2021 sa v podvečerných hodinách uskutočnilo druhé online stretnutie zástupcov ECAV, ELCA a vedení evanjelických škôl na Slovensku. Témou bolo pokračovanie programu CET na Slovensku. Každý zástupca školy prezentoval v anglickom jazyku všeobecnú informáciu o škole a o predmetoch, ktoré americkí lektori učia, a informoval o pôsobení amerických lektorov na škole. V skupinových diskusiách odzneli zaujímavé myšlienky o online vyučovaní počas dištančného vzdelávania, procese vybavovania pracovných víz pre amerických lektorov a podpore a pomoci americkým lektorom počas ich pobytu a služby na Slovensku. Ďakujeme za požehnaný čas, počas ktorého sa mohli zástupcovia evanjelických škôl na Slovensku stretnúť a spolu so zástupcami ELCA a ECAV vyjadriť vďačnosť a zároveň nádej, že program CET bude pokračovať aj naďalej.