+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Dňa 30.6.2021 sa uskutočnili koncoročné Služby Božie v kostole ECAV na Mlynskej ulici. Vzhľadom na protipandemické opatrenia sme Služby Božie realizovali v dvoch skupinách – najprv pre žiakov osemročného gymnázia a neskôr pre žiakov päťročného gymnázia. Zvesťou Slova Božieho poslúžil brat biskup VD ECAV Mgr. Peter Mihoč, ktorý sa spolu s tajomníkom VD ECAV pre školstvo Mgr. Miroslavom Čurlíkom v závere poďakovali nášmu pánovi riaditeľovi Ing. Jozefovi Krištanovi za jeho pätnásťročnú službu vo funkcii riaditeľa našej školy. Zároveň uviedli do funkcie nového riaditeľa školy Mgr. Martina Ilavského, ktorého päťročné funkčné obdobie začína 1.júla 2021. Po skončení Služieb Božích si žiaci prevzali vysvedčenia v jednotlivých triedach a s radosťou odišli na zaslúžené letné prázdniny.