+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
29.3.2023 – Enviromentálny workshop
Nezaradené

ňa 29.3.2023 sa vybraní žiaci zo sexty zúčastnili environmentálneho workshopu, ktorý vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahov človeka k životnému prostrediu. Zameriavali sa na témy pozitívnych a negatívnych dopadov činnosti človeka na zemi, recyklácie a opakovaného použitia materiálov v každodennom živote.