+421 55 6815611 | egjak@egjak.com
28.4.2022 – Deň narcisov
Nezaradené

Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia.

Tohtoročný Deň narcisov bol 28.4.2022 a bol venovaný práve ľuďom s rakovinou. Naši žiaci aj učitelia školy sa zapojili do finančnej zbierky a kúpili si žltý narcis ako symbol jari a nádeje. Kúpou narcisu sme prispeli  všetkým , ktorí to najviac potrebujú, nielen onkologickí pacienti, ale aj ich rodiny. Ďakujeme našim dobrovoľníkom zo septimy L. Hájkovej, B. Bérešovej, zo 4.B J. Legathovej, Z. Staroňovej, M. Žákovej, E. Špakovej za ochotu pri organizovaní finančnej zbierky v škole aj v uliciach Košíc. Naše žiačky vyzbierali sumu 432,87 eur.

Veľká vďaka patrí žiakom aj učiteľom za finančný príspevok. Nikomu z nás  nie je osud ľudí s rakovinou ľahostajný.

Poďakovanie