+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Na základe zverejnených informácií MŠVVaŠ SR zo dňa 22. októbra 2020 oznamujeme, že od pondelka 26. októbra 2020 prechádzame v plnom rozsahu na dištančnú formu vzdelávania vo všetkých ročníkoch, vrátane prímy, sekundy, tercie a kvarty. Všetky informácie budú rodičom a žiakom týchto tried zaslané prostredníctvom Edupage.

Ďakujeme za porozumenie.