+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

10.6.2021 sa uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády ľudských práv. Našu školu úspešne reprezentoval Samuel Kováč (IV.A).

Blahoželáme Samovi, ktorý v písaní úvah s ľudskoprávnou tematikou obsadil vo veľkej konkurencii krásne 5. miesto.